Spółka ALGORTRADE prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze algorytmicznego obrotu instrumentami finansowymi (Algorithmic trading) jak również handlu wysokich częstotliwości (High-frequency trading HFT).

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.