Baza wiedzy

Zapraszamy do zapoznania się z bazą wiedzy – znajdują się w niej podstawowe informacje dotyczące zagadnień związanych z działalnością firmy oraz opracowania związane z ofertą firmy.

Definicje - teoretyczne podstawy algo-tradingu, omówienie podstawowych sposobów budowania algorytmów oraz gry giełdowej

Opracowania – praktyczne aspekty automatycznych systemów giełdowych, omówienie wykorzystywanych protokołów oraz czynników mogących decydować o sukcesie lub porażce strategii, analiza wyników strategii

Literatura – książki, z którymi warto się zapoznać