Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Część produktów jest jeszcze w fazie testów i jest oferowana jedynie na życzenie. W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o pozostawienie swoich danych kontaktowych za pośrednictwem formularza w zakładce ‚Kontakt’, skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

Opracowania

Oferujemy cykliczne raporty dotyczące globalnej sytuacji rynkowej, potencjalnych szans i okazji, najważniejszych wydarzeń, publikacji i prognoz z wybranego sektora gospodarki. Dane opracowane są w postaci liczbowej z komentarzem. Tak przygotowane informacje nadają się do wykorzystania zarówno poprzez systemy automatyczne jak i inwestorów.

Sygnały inwestycyjne

W chwili obecnej prowadzimy szeroko zakrojone testy wysyłania i przekazywania sygnałów inwestycyjnych. Sygnały inwestycyjne zawierają podobne informacje co opracowania, ale dotyczą pojedynczych wydarzeń, są dostarczane w czasie rzeczywistym i nie zawierają komentarza. Sygnały będą dostępne w formie zarówno komunikatów SMS/email, jak i usług dla systemów automatycznych. W przyszłości planujemy także udostępnić archiwum, pozwalające na prześledzenie historycznych danych i zachowań rynku w określonych sytuacjach.

Strategie i algorytmy

Kluczowym obszarem działalności spółki jest tworzenie i doskonalenie algorytmów do automatycznego handlu na rynkach finansowych. Algorytmy te są obecnie testowane, przy ich udziale generowane są sygnały inwesycyjne, analizowane rynki i ich reakcje. Strategie obracają kapitałem własnym spółki. Po zebraniu zadowalającej ilości danych wybrane strategie zostaną udostępnione w formie licencji.

Infrastruktura, symulacja i analiza

W odróżnieniu od innych przedsiębiorstw zajmujących się algotradingiem wierzymy, że rozwój infrastruktury i platformy realizacji strategii jest równie ważny co same strategie. Dzięki niespotykanym do tej pory na rynku funkcjom i modułom, rozwijana przez nas platforma oferuje więcej możliwości niż jakakikolwiek inny produkt. Pozwala to na tworzenie jeszcze doskonalszych strategii i łatwiejszy dostęp do rynków kapitałowych. W przyszłości planujemy udostępnienie platformy w modelu PaaS, dając inwestorom indywidualnym całkowicie nowe możliwości w zakresie tworzenia, symulowania i analizy własnych bądź zakupionych strategii. Więcej informacji już wkrótce!

Fundusz

Celem spółki w kilkuletniej perspektywie jest stworzenie funduszu zarządzającego kapitałem powierzonym. W chwili obecnej trwają prace głównie w kierunku rozwoju technologii i modeli rynku, które pozwolą efektywnie inwestować środki przy założonej stopie ryzyka.